Приложение 1 към общи условия на Абиликс Софт

Приложение №1
Сървърни точки, необходими за използването на ресурси в ПЛАТФОРМАТА.

 

Параметър (мерна единица) Точки за единица        
Процесорно ядро (броя) 20
Процесорно време (минути/ден)  0.020 
Ram  (MB) 0.015
SDD  (Gb) 1.2
HDD  (Gb) 0.3  
IPv4  адреси 3
Сървър (брой) 14
Internet ( Mbps) 0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2

Тарифни планове - цени и предоставени сървърни точки

 

Общи условия на Абиликс Софт
Общи условия