Термини и понятия в облачните технологии и виртуалните машини

Термини в облачните технологии, VPS сървъри и виртуални машини

 

В Съвременните сървъри има по няколко логически процесора, наричани ядра. Ние използваме последно поколение "Intel(r) Xeon(r)" процесори и благодарение на технологичните подобрения, те са до 15% по-бързи от предходните. Винаги разполагаме със свободни процесорни ядра, с цел да можем да отговорим на нуждата от допълнителна процесорна мощност. При увеличаването на броя процесори услугите не се рестартират.


Всеки брой логически процесор, предоставен за използване от даден сървър или сървъри отговаря на реално съществуващо логическо ядро от физически сървър от платформата. Колкото повече ядра има даден процесор и колкото по-висока е номиналната му тактова честота, толкова повече изчисления ще извърши за единица време.

 1. CPU (Централен Процесор) Централният процесор е "мозъкът" на компютърната система, изпълнява инструкциите и борави с данните. Той изпълнява набор от команди, реализирани логически от електронни схеми. Основни характеристики са:
  • честота на работа на ядрото (Ghz);
  • броя процесорни ядра;
  • скорост на работа с входно/изходните канали и паметта;
  • обеми и типове на кеш паметите.
 1. RAM (Оперативна Памет) е бързодействаща памет, с която процесорът обменя данни без посредничеството на други устройства. Измерва се MB (мегабайти)/GB (гигабайти). В контекста на услугата се разбира обемът заделена оперативна памет, предоставена за използване от даден сървър/сървъри. Отговаря на реално заделена физическа памет от физически сървър от платформата. Ние използваме последно поколение "DDR4 2400MHz" памети. Те са до 25% по-бързи от предходните поколения. Винаги разполагаме със свободна памет, с цел да можем да отговорим на нуждата от допълнителни обеми. При увеличаването или намаляването на количеството RAM услугите не се рестартират.
 1. SSD (Статично дисково устройство) е наследникът на твърдия диск (HDD). Това е енергонезависима компютърна памет, основаваща се на технологията на флаш-паметите, което повишава значително скоростите на работа. Липсата на движещи се части позволява практически мигновен достъп до всяко късче информация. Измерва в гигабайти и под понятието следва да се разбира обемът дисково пространство от тип "SSD". Отговаря на реално съществуващо дисково пространство от физически сървъри от платформата. Ние използваме последни поколения SSD, свързани в отказоустойчиви RAID конфигурации. Това ни позволява да гарантираме високата производителност в IOPS. Винаги разполагаме със свободен обем SSD, с цел да можем да отговорим на нуждата от допълнително място. При увеличаването на обема дисково пространство, както и при прехвърлянето от HDD на SSD или обратно услугите не се рестартират.
 1. Огромни дискови масиви (HDD) - често представяни под формата на RAID масив. Той представлява група от взаимносвързани дискови устройства, играещи ролята на едно цяло логическо устройство. Свързват се към определен(и) за целта RAID хардуерен(и) контролер(и).
 1. IPv4 адреси - Предназначението му е да позволи адресация на информацията, която се изпраща по мрежата. Под понятието в контекста следва да се разбира публично достъпни IP адреси версия 4, реално предоставени за използване от даден сървър. Измерват се в брой.
 1. VPS "Виртуален сървър" - Всеки виртуален сървър ползва своя собствена операционна система, която е заделена за използване от клиент. Виртуалният сървър представлява обособена част от изчислителния ресурс на платформата, която софтуерно е представена като отделен сървър.
 1. UPS (Непрекъсваемо захранване) - Всяко устройство от сървърната конфигурация се нуждае от електрозахранване, за да функционира. В случай на авария в централното електроподаване, UPS устройството подава незабавно електроенергия, без да се допуска прекъсване, спиране или рестартиране на сървърните компоненти. Непрекъснатата работа на виртуалните машини на Абиликс Софт е подсигурена с дублирани UPS устройства.
 1. Домейн (Име, област) - е част от именуването и адресирането в глобалната мрежа. Уникалното име на домейна служи за адресация в Интернет мрежата и за извикване на съответните мрежови ресурси, като уебсайтове, пощенски и други сървъри. Просто казано, домейнът е името на Вашата интернет страница. А знаете ли, че всички клиенти на Абиликс Софт, получават един безплатен домейн.
 1. Хостинг - Един от най-популярните видове хостинг е уеб хостингът. Интернет хостингът представлява сървър със заделени или споделени параметри и пространство, на което може да се разположат различни услуги и да се използва като уеб хостинг за сайтове и онлайн магазини, e-mail хостинг, файлов сървър и др.
 1. SSL сертификат (Secure Socket Layer certificate) - се инсталира допълнително и се асоциира с точно определен сайт. Валидният SSL сертификат осигурява допълнителна сигурност за онлайн посетителите и клиентите на даден сайт, като криптира връзката при обмена на данни между потребителя и сайта. Този тип криптиране на данните ги защитава от злонамерено копиране, злоупотреба с поверителна информация и изтичане на лични данни. Всеки клиент на Abilix Soft получава безплатен SSL сертификат.
 1. Миграция - сървърната миграция представлява процесът по преместването на Вашите проекти, уеб сайтове, пощенски или файлов сървър, ERP система или счетоводен софтуер от един сървър на друг. Професионалният подход на Абиликс Софт при миграция Ви гарантира минимален downtime. Всички клиенти на Абиликс Софт ползват безплатна миграция.
 1. Мониторинг - сървърният мониторинг представлява работа с различни системи, които следят в реално време основните параметри на клиентския сървър, с което отчитат натоварването на сървъра и сигнализират своевременно, за да не се допуска изчерпване на сървърните ресурси или нетипична активност. Сървърът на всеки клиент на Abilix Soft бива включен автоматично към системите за безплатен мониторинг.
 1. Дата център (Data center) - Дейта центърът е висок клас специализирана сграда с уникално предназначение - да помещава сървърно оборудване, осигурявайки високи нива на въоръжена охрана и строго контролиран достъп; надеждни електрозахранвания и резервни при необходимост; интернет свързаност с множество доставчици, използвайки различни подземни трасета; професионална климатизация, специализирана противопожарна и земетръсна защита и много други мерки, свързани с безпроблемната работа на оборудването и професионалната грижа за сървърите.