Термини и понятия в облачните технологии и виртуалните машини

Термини в облачните технологии, VPS сървъри и виртуални машини

 

В Съвременните сървъри има по няколко логически процесора, наричани ядра. Ние използваме последно поколение "Intel(r) Xeon(r)" процесори и благодарение на технологичните подобрения, те са до 15% по-бързи от предходните. Винаги разполагаме със свободни процесорни ядра, с цел да можем да отговорим на нуждата от допълнителна процесорна мощност. При увеличаването на броя процесори услугите не се рестартират.


Всеки брой логически процесор, предоставен за използване от даден сървър или сървъри отговаря на реално съществуващо логическо ядро от физически сървър от платформата. Колкото повече ядра има даден процесор и колкото по-висока е номиналната му тактова честота, толкова повече изчисления ще извърши за единица време.

 1. CPU (Централен Процесор) Централният процесор е "мозъкът" на компютърната система, изпълнява инструкциите и борави с данните. Той изпълнява набор от команди, реализирани логически от електронни схеми. Основни характеристики са:
  • честота на работа на ядрото (Ghz);
  • броя процесорни ядра;
  • скорост на работа с входно/изходните канали и паметта;
  • обеми и типове на кеш паметите.
 1. RAM (Оперативна Памет) е бързодействаща памет, с която процесорът обменя данни без посредничеството на други устройства. Измерва се MB (мегабайти)/GB (гигабайти). В контекста на услугата се разбира обемът заделена оперативна памет, предоставена за използване от даден сървър/сървъри. Отговаря на реално заделена физическа памет от физически сървър от платформата. Ние използваме последно поколение "DDR4 2400MHz" памети. Те са до 25% по-бързи от предходните поколения. Винаги разполагаме със свободна памет, с цел да можем да отговорим на нуждата от допълнителни обеми. При увеличаването или намаляването на количеството RAM услугите не се рестартират.
 1. SSD (Статично дисково устройство) е наследникът на твърдия диск (HDD). Това е енергонезависима компютърна памет, основаваща се на технологията на флаш-паметите, което повишава значително скоростите на работа. Липсата на движещи се части позволява практически мигновен достъп до всяко късче информация. Измерва в гигабайти и под понятието следва да се разбира обемът дисково пространство от тип "SSD". Отговаря на реално съществуващо дисково пространство от физически сървъри от платформата. Ние използваме последни поколения SSD, свързани в отказоустойчиви RAID конфигурации. Това ни позволява да гарантираме високата производителност в IOPS. Винаги разполагаме със свободен обем SSD, с цел да можем да отговорим на нуждата от допълнително място. При увеличаването на обема дисково пространство, както и при прехвърлянето от HDD на SSD или обратно услугите не се рестартират.
 1. Огромни дискови масиви (HDD) - често представяни под формата на RAID масив. Той представлява група от взаимносвързани дискови устройства, играещи ролята на едно цяло логическо устройство. Свързват се към определен(и) за целта RAID хардуерен(и) контролер(и).
 1. IPv4 адреси - Предназначението му е да позволи адресация на информацията, която се изпраща по мрежата. Под понятието в контекста следва да се разбира публично достъпни IP адреси версия 4, реално предоставени за използване от даден сървър. Измерват се в брой.
 1. VPS "Виртуален сървър" - Всеки виртуален сървър ползва своя собствена операционна система, която е заделена за използване от клиент. Виртуалният сървър представлява обособена част от изчислителния ресурс на платформата, която софтуерно е представена като отделен сървър.