Защитен файлов сървър за Вашия офис с максимална сигурност на данните

Организирайте работния процес във Вашия офис, така че всички да работят спокойно на компютрите си, а Вие да сте сигурни че фирмените данни са достъпни само от когото трябва и са защитени от кражба, загуба и криптовируси. Абиликс Софт предлага изграждането на професионален файлов сървър за индивидуалните нужди на всяка организация - надеждно споделяне на файлове с високо ниво на защита.

 

AbsCloud File Sharing

Пълен синхрон в ежедневната работа

 

Файлов сървър от AbsCloud - сигурност и защита за Вашите данни

 

Какво е файлов сървър (file server)

С разрастването на всяка компания и увеличаване на нейния персонал, се създава необходимостта от сътрудничество между различните отдели във фирмата. Ежедневната работа води до необходимост от обмен на служебни файлове и информация, което поражда нуждата от файлов сървър.

Файловият сървър предоставя среда за общо ползване от отделните устройства в дадена мрежа.  На него могат да работят различни програми и софтуерни приложения, както и да се ползва за обработка и съхранение на информация. Сървърите са проектирани да работят, без да спират, да предоставят достъпност на данните с предварително зададени права и да съхраняват информацията с максимално ниво на сигурност. Връзката с файловия сървър се осъществява посредством локална мрежа или Интернет.

 

Приложение на файловите сървъри

Най-честото приложение на файлов сървър в една фирма е за съхранение и споделяне на файлове, които са необходими на повече от един служител. Съхранението на работни файлове не на локален компютър, а на специализиран файлов сървър позволява:

- да имате отдалечен достъп до файловете от различни устройства

- да се задават различни права за работа с директории и файлове, като четене, редактиране, принтиране

- контролирано споделяне на файлове (file sharing)

- позволява работа на няколко служителя с един файл, като всеки следващ винаги работи с последната версия на файла

- за да се защитят фирмените данни от загуба, кражба, криптиране и вируси

 

Реален пример:

Презентациите, които прави рекламния отдел, трябва да са достъпни за търговския отдел, а офертите на търговския отдел, трябва да са видими за счетоводния отдел. В този случай счетоводителите  изготвят доклади само за управителя и не се интересуват от презентациите на рекламния отдел, а управителят, трябва да има достъп до файловете и на трите отдела.

Сигурен и надежден файлов сървър от Абиликс Софт

Управление на файлов сървър

Правилните настройки и конфигурации на файловия сървър позволяват да се създават и управляват потребителски групи, както и отделни потребители с различни права на достъп. Всяка организация е уникална със своята структура, затова файловия сървър дава възможността да се направят индивидуални права за всеки потребител:

- до кои папки и файлове да има достъп

- кои файлове може да се виждат, но не и да се отварят

- кои файлове могат да се отварят, но не и да се редактират

- за кои папки и файлове е разрешено, копиране, принтиране, изтриване и т.н.

 

AbsCloud File Sharing

Услуга на Abilix Soft  с положителен ефект за всяка организация и с отлична оценка от всички наши клиенти.

 

Какво представлява услугата файлов сървър AbsCloud File Sharing?

 

Професионално изграден файлов сървър, работещ на виртуална машина - VPS
Бързо организиране на работния процес, без никакви инвестиции в хардуер и оборудване!

Дублирани източници на захранване
Резервни UPS и допълнителни генератори, гарантиращи постоянна работа на сървъра, дори и при продължителни аварии в електрозахранването.

Файлов сървър с RAID масив
Използването на RAID система, позволява дублиране на информацията за по-голяма сигурност и лесна подмяна на изгорял твърд диск, без да бъде прекъсвана работата на сървъра.

Редовно архивиране
Ежедневния бекъп дава възможност за възстановяване на информацията от по-старо копие на сървъра.

Без риск от загуба на информацията
Данните са защитени дори при умишлена или неволна човешка грешка, хакерски атаки и вируси.

Без риск от криптиране на файловете с криптовирус.
Специално разработена система от Абиликс Софт следи за заразяване с криптовирус, а редовното архивиране гарантира възстановяването на всички заразени или криптирани файлове.

Системна администрация на сървъра, изцяло от Абиликс Софт
Специалистите на Abilix Soft се грижат за безотказната работа на Вашия сървър.

Персонализиран достъп и права
Инсталиране, настройване и обучение за работа с груповите политики за управление на ресурсите върху файловия сървър.

Без начална инвестиция. Работа на managed VPS сървър с гъвкаво управление.
Сървър с висока продуктивност - използвате сървърни параметри и ресурс заделен единствено за Вас.

Високо ниво на сигурност
AbsCloud File Sharing Ви гарантира защита и поверителност на личните данни и фирмената информация и има редица предимства към изискванията на GDPR.

 

AbsCloud файлов сървър за офиса AbsCloud файлов сървър за бизнеса AbsCloud професионален файлов сървър
AbsCloud File Sharing "S" AbsCloud File Sharing "M" AbsCloud File Sharing "L"
119 лв./м. с ДДС 189 лв./м. с ДДС 289 лв./м. с ДДС
Препоръчано: Препоръчано: Препоръчано:
до 10 души до 20 души до 40 души
до 2 обекта/офиса до 4 обекта/офиса до 8 обекта/офиса
до 115 GB обем до 220 GB обем до 385 GB обем
VPS сървър TropoCloud VPS сървър StratoCloud VPS сървър MesoCloud
безплатна инсталация и настройка безплатна инсталация и настройка безплатна инсталация и настройка
ежедневно архивиране ежедневно архивиране ежедневно архивиране
24/7 поддръжка 24/7 поддръжка 24/7 поддръжка

 

​Комбинирайте сигурността на файловия сървър с високата производителност на облачните технологии

 

Направете запитване за файлов сървър

Име:

Email:

Тел:

Коментар:

 

 

Още предимства на работата с файлов сървър от AbsCloud: