Безплатен мониторинг и наблюдение на всеки сървър

Безплатен сървърен мониторинг от abscloud.eu

 

Безплатен мониторинг на Вашия сървър

За да гарантираме максимална ефективност на Вашия сървър и безотказната му работа, сме разработили специални системи за мониторинг на сървърите, които предлагаме напълно безплатно на всички наши клиенти. Най-важно е всички Ваши и наши услуги и сървъри да работят - непрекъснато - денем и нощем - в работни и празнични дни.

 

Как работи сървърния мониторинг на abscloud.eu
Системите за мониторинг следят в реално време всички параметри на клиентския сървър, с което отчитат натоварването на сървъра и ни сигнализират своевременно, за да не се допуска изчерпване на сървърните ресурси. Превантивното известяване за потенциален проблем води до максимален uptime на сървъра. Избягването на инциденти е гаранция за непрекъснатост и високо качество на всички облачни услуги на Абиликс Софт.

 

Гаранция за отлично свършена работа е ако всички системи са работили през поне 99.99% от времето.
Ако някоя услуга е предоставяна в по-малко от 99.5% от времето, ние не таксуваме за въпросния месец. Няма нужда клиентите ни да подават заявка или да изискват отстъпка. В случай на инцидент, ние засичаме времето между установяването му (по сигнал на клиента или от системите за мониторинг) и решаването му. Ако някоя наша услуга е работила през по-малко от 99.5% от времето за даден месец, ние не таксуваме за този период. Независимо дали става дума за инцидент, или за "планова профилактика". Ако причината е във Вас или грешка на Ваш служител, ще окажем пълно съдействие за отстраняването й, без това да се зачита като прекъсване не нашите услуги.

 

Предимствата на мониторинг от abscloud.eu:
- превантивно сигнализиране за намаляващи ресурси на сървъра
- автоматични системи за известяване при авария
- бърза реакция от персоналния Ви администратор
- финансово обезпечаване при неспазване на гаранцията
- напълно безплатен мониторинг

 

Прочетете още предимства на Abilix Soft: