Защита на лични данни със сървър от abscloud.eu

Сървър със защита на лични данни и GDPR изисквания

 

Информацията в облачните сървъри на Abilix Soft е на сигурно място - даже на по-сигурно от колкото предполагате!

 

Новите изисквания по GDPR (общия регламент за защита на личните данни) засягат почти всички фирми и се отразяват както в ежедневната работа на компаниите, така и в тяхната комуникация с клиенти и партньори. В основата на новите изисквания по GDPR освен добросъвестното събиране и обработване на личните данни, от голяма важност се явяват следните условия, на които всеки трябва да отговаря:

- безопасно съхранение на личните данни

- взети достатъчно мерки за сигурността на данните

- гарантирана защита и контрол при работа с личните данни

 

Вижте как Абиликс Софт ще Ви осигури всички тези изисквания

Надеждното съхранение на фирмените данни, личните данни и информацията на нашите клиенти е топ приоритет за Абиликс Софт. Сигурността и защитата на предоставената информация не подлежи на никакъв компромис от наша страна. Заедно с отговорността за предоставяне на облачни услуги с гаранция за безотказност и продължаване на работата без прекъсване, дори и при аварии, ние от Абиликс Софт полагаме и изключителни грижи за сигурността на цялата информация на нашите клиенти и техните проекти, работещи на виртуалните ни машини.

 

Освен персоналните грижи за клиентския сървър, които всеки наш клиент получава от личния си системен администратор, сървърът работи и с много високо ниво на сигурност и защита. Използвайки VPS сървър от Абиликс Софт, без значение от абонаментния план, фирмената информацията и личните данни на Вашите служители и клиенти биват защитени така, че да отговорят на редица изисквания от приетия Регламент за защита на личните данни (GDPR).

 

Заяви безплатна оферта - защити личните данни

Име:

Email:

Тел:

Website:

Коментар:

 

 

Изискванията по GDPR са много, а неспазването им подлежи на големи глоби. Вижте как с виртуален сървър от Abilix Soft автоматично отговаряте на основни изисквания за защита на личните данни:

Процедурите за сигурност на всички сървъри на Abilix Soft включват ежедневно архивиране и бекъп на данните, което гарантира, че данните няма да се изтрият или загубят. Внедрени са различни нива на защита, които следят и се грижат за неприкосновеността и сигурността на данните.

 

Местоположение и достъп до сървърите и данните на тях:

- Всички наши сървъри се намират в специализирани сгради с физическа охрана
- Физическият достъп до сървърите се следи и контролира с видеонаблюдение
- Достъпа до сървърните помещения се регулира с електронна система за контрол на достъпа и класически механични ключалки
- Физическият достъп до сървърите е възможен само за упълномощени служители, след одобрение от отговорник. За всяко отключване на сървърен шкаф има одобрение от поне двама души.

 

Специално разработените системи на Abilix Soft Ви дават още повече сигурност:

- Административният достъп до Вашите сървъри е защитен едновременно с парола и поне 2048 битов ключ.
- Всяко действие по администриране на сървъра, може да бъде проследено в пълни детайли (записваме всеки натиснат клавиш).
- Сървърите за архивиране и аварийно възстановяване (Backup & Disaster Recovery) са в отделен дейта център, на повече от 300 км. от основния, в друга земетръсна зона и обслужвани от друго ЕРП.
- Гарантирана работа и достъп до данните дори при авария в захранването, чрез двойни захранвания, UPS системи и генератори.
- Гарантирана работа и достъп до данните дори при прекъсване на интернет връзката, чрез множество независими Интернет доставчици.

 

Информираност и уведомяване при нарушение

Системите за сървърен мониторинг на Абиликс Софт следят в реално време поведението на сървъра и работните процеси. Това ни позволява да засичаме най-различни опити за компроментиране на сървъра Ви и да предприемем превантивни насрещни действия. Така бивате незабавно уведомени за случващото се. Връзката с виртуалния сървър е криптирана чрез SSL сертификат, което Ви предпазва от подслушване на комуникацията.

 

Процедура при нарушение в сигурността

При установяване на нарушение в сигурността на предоставените лични и фирмени данни, кражба или изтичане на информация, Абиликс Софт се задължава да уведоми незабавно всички потърпевши. Задължението за уведомяване на лицата отпада, ако са взети и изпълнени достатъчно мерки за недостъпност на данните.

 

Ето какво печели Вашия бизнес, работейки с VPS сървър от Abilix Soft:

 

1. Поверителност и Конфиденциалност

Гарантирайте, че информацията остава поверителна. Цялата предоставена информация и фирмени данни остават изцяло неприкосновена Ваша собственост, без право на Абиликс Софт или която и да е друга фирма да разполага с тях. Подписва се договор за конфиденциалност, както с нашите клиенти, така и с нашите служители, с който се гарантира, че фирмените Ви данни и информацията на VPS сървъра няма да бъдат, използвани и предоставяни на трети страни. Поверителността на данните Ви е гарантирана.

 

2. Съхранение

Гарантирайте, че информацията е на сигурно място. Всички предоставени данни, фирмени услуги и проекти се съхраняват в специализиран дейта център на висок клас сървър. Вижте всички предимства на VPS сървърите. Съобразявайки се с изискванията на Европейската комисия, гарантираме че всички данни на клиенти на Абиликс Софт от Европейския Съюз се съхраняват на сървъри на територията на Европейския Съюз и не излизат от Европейския Съюз в процеса на работа.

 

3. Достъпност

Гарантирайте достъпност до данните по всяко време и от всяко място. Данните на виртуалния сървър могат да са достъпни според индивидуалните Ви изисквания. Достъпа до данните може да се контролира на различни нива и категории. С гаранцията за свързаност на Абиликс Софт, получавате работен процес без прекъсване, дори при спиране на захранването или интернет връзката, така че достъпа до личните данни винаги да е възможен за Вас и Вашите клиенти.

 

4. Отчетност

Гарантирайте, че знаете кой какво прави с личните данни. Използването на VPS сървър на AbsCloud Ви предоставя възможност да проследите действията при администрирането на сървъра и да се изготви отчет при необходимост. Контрола върху средствата и служителите Ви, събиращи и обработващи лични данни, остава Ваша отговорност.

 

5. Контрол и мерки за сигурност

Гарантирайте, че полагате грижа за сигурността на личните данни. Сред мерките за сигурност на сървърите на Абиликс Софт, е включено ежедневното архивиране и бекъп на данните, с което гарантирате, че данните няма да се загубят или изтрият. Интегрираните системи за мониторинг и защита се грижат за неприкосновеността и сигурността на данните.

 

6. Незабавна информация при нарушение

Гарантирайте, че знаете какво се случва и имате нужната информация. Автоматизираните системи за сървърен мониторинг на Абиликс Софт следят в реално време поведението на сървъра и работните процеси. Така засичаме различни нерегламентирани дейности на сървъра и това ни предоставя възможността да вземем бързи мерки при нужда и да Ви уведомим незабавно.

 

Защитете личните данни със сървър от AbsCloud.eu, отговарящ на изисквания на GDPR