Личен системен администратор от Абиликс Софт

Личен системен администратор на сървър от abscloud.eu

 

Личен системен администратор от Абиликс Софт.

Точно така - всеки клиент на abscloud.eu получава личен системен администратор. Обслужването на клиентите ни не приключва с предоставяне на достъп до виртуалния сървър, нито с възможността да се свържат с денонощната ни поддръжка. Грижата за клиентите ни продължава всеки ден.

 

Системния администратор е служител на Абиликс Софт, който работи с персонална грижа към Вашия виртуален сървър:

- следи безпроблемната работа и физическите показатели на сървъра

- наблюдава за натоварване на мощностите и използваните сървърни ресурси

- следи изпълняваните процеси на сървъра

- следи за потенциални заплахи и хакерски атаки

- реагира бързо, без да се допуска срив в системата

 

Персоналната администрация заедно със системите ни за сигурност и сървърен мониторинг успяват да осигурят за всички клиенти 99,99% безотказна работа на виртуалните сървъри. Така повечето потенциални аварии биват своевременно предотвратявани и отстраняването им не причинява прекъсване, нито влошаване в работата на клиентските сървъри.

 

Администратора може да реагира дори и при най-малки признаци на опити за пробив в сигурността, умишлено претоварване на трафика или целенасочени хакерски атаки към Вашия сървър. Благодарение на професионалния мониторинг, имаме възможността за бърза реакция. Така защитаваме сървъра, без дори да разберете, че се случва нещо.

 

Като клиент на Абиликс Софт, получавате уникалното право на персонален системен администратор, а заедно с финансовата гаранция за работата на нашите сървъри, си осигурявате не само виртуален сървър с високо качество, но и конкурентно предимство и спокойствие за Вашия бизнес.

 

Прочетете още за предимствата на Abilix Soft: