Гарантирано захранвания за всеки сървър - работен процес без прекъсване

Резервни захранвания за всеки сървър на Abilix Soft

 

АбсКлауд гаранция - работата продължава след всякакви аварии!
Най-бързият начин произволно устройство да спре е да се прекъсне захранването му.  Класическо решение на проблема е в използването на UPS - устройство с батерии, което да продължи работата на даден компютър или сървър дори и след спирането на тока. Обикновено UPS-ите издържат между 5 и 30 минути след отпадане на основното електрическо захранване. В повечето по-сериозни компании има и авариен генератор на дизел или бензин, който може да осигури практически неограничена във времето работа. Внедряването и поддържането на собствен авариен генератор е сериозна инвестиция, непосилна за много фирми.


Всичко това е добра основа, но могат да се случат още много неща - повреда на UPS или генератор, падане на предпазител (бушон) поради повреда на друго устройство, изгаряне на цяло захранване. 

 

Стратегията на Абиликс Софт

Всяко наше устройство - сървър, комутатор, маршрутизатор или мрежово дисково устройство:

  Там, където захранванията имат движещи се части:

Абиликс Софт схема на дублирането на информация при резервирани сървъри

За съжаление това не е панацея. Възможно е да изгори някой от стотиците други компоненти в един сървър, което също може да спре напълно системата.


За тези случаи имаме и съответните решения: