Гарантирана интернет свързаност с множество Интернет доставчици

Гарантирана интернет свързаност с висока скорост

 

Нашата гаранция - работата продължава след всякакви аварии!

Дори ако всички сървъри и вътрешната мрежа работят, това няма смисъл, ако връзката с Интернет е прекъсната.
Най-простата защита срещу отпадането на Интернет връзката е дублирането ѝ - свързването с два или повече доставчика на Интернет.

 

схема на дублирането на информация при резервирани сървъри

 


Стратегията на Абиликс Софт

Това позволява продължаване на работата с пълен капацитет, дори и при отпадане на доставчик или опорен маршрутизатор.  Ако проблемът не е във връзките ни с Интернет, ние разчитаме на: