Вътрешна мрежа и гарантирана свързаност на Вашите проекти без прекъсване

Работен процес без прекъсване на връзката

 

Нашата гаранция - работата продължава след всякакви аварии!

Отпадането на връзката между отделните компютри е често подценяван проблем. Той рядко води до загуба на информация, но може напълно да спре работата с всеки сървър, до откриване и отстраняване на повредата. Причините за такова отпадане могат да са различни - дефектен кабел, механично въздействие (измъкване) при сервизиране на оборудването, изгаряне на мрежово устройство или други, по-рядко срещани проблеми.

 

схема на дублирането на информация при резервирани сървъри

 


Стратегията на Абиликс Софт

В нашата вътрешна мрежа:

Това позволява продължаване на работата с пълен капацитет, дори и ако отпадне комутатор, мрежов порт на сървър или отделен мрежов кабел.
Ако проблемите са извън вътрешната мрежа, то тогава в употреба влизат нашите: