Контрол, мерки за сигурност и защита на Вашите данни

Защита на сървър, контрол и мерки за сигурност от Abilix Soft

 

Защитата на фирмената информация, личните данни на служители и клиенти е отговорност на всеки бизнес.

В Абиликс Софт знаем това много добре и сме взели редица мерки за опазване информацията на нашите сървъри, така че да гарантираме максимално нейната сигурност и поверителност. С развитието на информационните технологии нараства разнообразието и количеството от заплахи при споделяне и съхранение на лични и фирмени данни, а това засяга всички нас. Агресивните вирус атаки, криптовирусите и DDOS атаките са едни от често срещаните причинители на проблеми. Качествената грижа за опазване на фирмените данни и сигурността на тяхното съхранение, водят до доверието на клиенти и партньори във Вашите услуги.

 

Процедурите за сигурност на всички сървъри на Abilix Soft включват ежедневно архивиране и бекъп на данните, което гарантира, че данните няма да се изтрият или загубят. Внедрени са различни нива на защита, които следят и се грижат за неприкосновеността и сигурността на данните.

 

Местоположение и достъп до сървърите и данните на тях:

- Всички наши сървъри се намират в специализирани сгради с физическа охрана
- Физическият достъп до сървърите се следи и контролира с видеонаблюдение
- Достъпа до сървърните помещения се регулира с електронна система за контрол на достъпа и класически механични ключалки
- Физическият достъп до сървърите е възможен само за упълномощени служители, след одобрение от отговорник. За всяко отключване на сървърен шкаф има одобрение от поне двама души.

 

Специално разработените системи на Abilix Soft Ви дават още повече сигурност:

- Административният достъп до Вашите сървъри е защитен едновременно с парола и поне 2048 битов ключ.
- Всяко действие по администриране на сървъра, може да бъде проследено в пълни детайли (записваме всеки натиснат клавиш).
- Сървърите за архивиране и аварийно възстановяване (Backup & Disaster Recovery) са в отделен дейта център, на повече от 300 км. от основния, в друга земетръсна зона и обслужвани от друго ЕРП.
- Гарантирана работа и достъп до данните дори при авария в захранването, чрез двойни захранвания, UPS системи и генератори.
- Гарантирана работа и достъп до данните дори при прекъсване на интернет връзката, чрез множество независими Интернет доставчици.

 

Информираност и уведомяване при нарушение

Системите за сървърен мониторинг на Абиликс Софт следят в реално време поведението на сървъра и работните процеси. Това ни позволява да засичаме най-различни опити за компроментиране на сървъра Ви и да предприемем превантивни насрещни действия. Така бивате незабавно уведомени за случващото се. Връзката с виртуалния сървър е криптирана чрез SSL сертификат, което Ви предпазва от подслушване на комуникацията.

 

Процедура при нарушение в сигурността

При установяване на нарушение в сигурността на предоставените лични и фирмени данни, кражба или изтичане на информация, Абиликс Софт се задължава да уведоми незабавно всички потърпевши. Задължението за уведомяване на лицата отпада, ако са взети и изпълнени достатъчно мерки за недостъпност на данните.

 

Искате и Вашата фирма да отговаря на тези исквания, съобразени изцяло с наредбите в GDPR - вижте как:

 

Изберете VPS сървър от AbsCloud - отговорете на изискванията за сигурност по GDPR