Социална отговорност на Abilix Soft

Абиликс Софт ООД заема своето място сред водещите CLOUD хостинг компании не само като лоялен партньор на бизнеса, но и като  компания с изявени социални ценности  и отношение.

 

Abilix Soft енергийна ефективност

Ефективни иновации

През 2020г. Абиликс Софт добави към инфраструктурата си ново, съвременно оборудване, с което намалихме изразходваното електричество. Постигнахме намалена консумация на електроенергия, с което запазихме фокуса си за енергийно ефективна работа.

 

 

Abilix Soft помага на startup организации и предприемачи

В помощ на младите предприемачи на България!

През 2019г. екипът на Абиликс Софт взе активно участие в редица Start Up конференции и състезания в гр. Варна и региона. Вярваме, че подкрепата, оказана в подходящия момент, ще доведе до насърчаването на младите предприемачи да реализират своите новаторски идеи и проекти.

 

Дарение на компютърна техника

Дарителска програма 2018г.

Екипът на Абиликс Софт, съвместно с организация от гр. Варна дари лаптопи и компютърна техника на младежи от домове за сираци, напускащи домовете след навършване на 18 години. Дарената техника ще се използва за образованието на младежите и ще им е от полза за намирането на работа.

 

Дарителска програма Abilix Soft 2017

Дарителска програма 2017г.
През 2017г. Абиликс Софт ООД направи безвъзмездно дарение на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Беше дарен сървър по инициатива на дружеството свързана с опазването на орлите в България. Дарената техника се използва активно за мониторинг на една от редките и застрашени птици в страната - царския орел. Благодарение на направеното дарение, дружеството успява да проследи живота на застрашения вид, както и развитието на най-новите членове на тяхното семейство.

Абиликс Софт използва енергоефективна техника

Намаляване консумацията на изразходваната електроенергия
Като част от IT бранша, работата на Абиликс Софт ООД е пряко свързана с употребата на голямо количество и разнообразие от техника и хардуер. Във всички области от нашата дейност, които позволяват, използваме енергоспестяваща техника от висок клас с намалена консумация на ток. Всички използвани принтери, монитори, друга офис техника, отопление и осветление са с най-висок клас за енергийна ефективност. Всяка излязла от употреба техника и батерии се предават за рециклиране.

Абиликс Софт работи с грижа за околната среда

Опазване на околната среда
Част от фирмената политика на Абиликс Софт ООД е грижата и опазването на околната среда. Следвайки желанието си за работа в „Зелен офис", ръководството и служителите на компанията следват правилата за разделно събиране на отпадъците и използване на материали в ежедневната си работа с възможност за рециклиране.