7 златни трика за проверка на Cloud VPS сървър

7 златни трика за проверка качеството на VPS сървър7 златни трика за проверка качеството на VPS сървър


Работите на VPS сървър, знаете за всички предимства на виртуалните сървъри, убедени сте че ще работите много по-добре от преди, обещали са Ви невероятна скорост и космически сървърни параметри, но дали наистина е така? 

 

Качеството на облачните сървъри може да се провери!

 

Ще Ви покажем няколко практически съвета, с които да опознаете повече VPS сървъра си и да прецените дали реално получавате това, за което плащате.

Да предоставяш сървъри на клиенти вече е лесно. Купуваш сървъри втора ръка, намираш приятел с добър Интернет и ги включваш. Разходите са минимални а приходите - прилични... Ако не искате да лъжете клиентите си, а да се предпазите от измами, следвайте нашите седем златни съвета:

Проверка номер едно:

Дали имам истински VPS сървър или само контейнер


(Важно: Контейнерните технологии не са лоши сами по себе си! Docker и други подобни технологии имат много предимства. Важното е да знаете какво ползвате) За да разберете дали имате истински VPS сървър или само контейнер, може да използвате следните проверки:


1. Можете ли да се свържете със сървъра като root? 

Проверете дали наистина потребителят Ви е root. Дали наистина ID на потребителя Ви е 0 (нула)? Дали можете да създадете файл в системна директория (например /sbin). Можете ли да я модифицирате?

Примерни команди и правилните отговори:

root@VPS:#~ whoami
root
root@VPS:#~ id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@VPS:#~ touch  /sbin/smalltest
root@VPS:#~ ls  /sbin/smalltest
/sbin/smalltest
root@VPS:#~ mv /sbin/fsck.msdos /tmp/
root@VPS:#~ mv /tmp/fsck.msdos /sbin/

Примерни отговори, показващи проблем:

root@VPS:#~ touch  /sbin/smalltest
touch: cannot touch '/sbin/smalltest': Permission denied

Този резултат показва, че Root всъщност не е истински root:

root@VPS:#~ id
uid=1001(root) gid=1001(root) groups=1001(root)


2. Можете ли да добавите SWAP към системата (от файл или от дял?)
Ако получите грешка от типа на: swapon: /tmp/SWAP: swapon failed: Operation not permitted
това означава, че сте на контейнер, а не на истински VPS сървър.

Пример за коректно добавяне на SWAP:

root@VPS:#~ free -m | grep Swap
Swap:             0           0           0
root@VPS:#~ dd if=/dev/zero OF=SWAP bs=1M count=10
dd: unrecognized operand ‘OF=SWAP’
Try 'dd --help' for more information.
root@VPS:#~ free -m | grep Swap
Swap:             0           0           0
root@VPS:#~  dd if=/dev/zero of=SWAP bs=1M count=10
10+0 records in
10+0 records out
10485760 bytes (10 MB, 10 MiB) copied, 0.0507022 s, 207 MB/s
root@VPS:#~ chmod 600 SWAP; mkswap SWAP
Setting up swapspace version 1, size = 10 MiB (10481664 bytes)
no label, UUID=a7c8bdba-b866-461b-8c38-8cb10528720e
root@VPS:#~ swapon SWAP
root@VPS:#~ free -m | grep Swap
Swap:             9           0           9
root@VPS:#~ swapoff SWAP

Пример за проблем:

root@VPS:#~ dd if=/dev/zero of=SWAP bs=1M count=10
10+0 records in
10+0 records out
10485760 bytes (10 MB, 10 MiB) copied, 0.00529951 s, 2.0 GB/s
root@VPS:#~ chmod 600 SWAP; mkswap SWAP
Setting up swapspace version 1, size = 10 MiB (10481664 bytes)
no label, UUID=0da12fe6-f65e-4fa5-9d2c-43913ae2f51e
root@VPS:#~ swapon SWAP
swapon: /root/SWAP: swapon failed: Operation not permitted


3. Можете ли да обновите ядрото?

Опитайте се да обновите системата и да сложите различно ядро (kernel). Ако системата не Ви позволява да го направите - значи не сте на VPS сървър.

Примерен резултат при неуспешно обновяване на ядрото:

E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?

Пример за успешно обновяване на ядрото:

Примера е за Ubuntu/Debian базирани дистрибуции

root@VPS:#~ apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 to upgrade, 0 to newly install, 0 to remove and 0 not to upgrade.


root@VPS:#~ apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 to upgrade, 0 to newly install, 0 to remove and 0 not to upgrade.


root@VPS:#~ apt-get install linux-image-generic-hwe-16.04
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed
  linux-image-generic-hwe-16.04
0 to upgrade, 1 to newly install, 0 to remove and 0 not to upgrade.
Need to get 0 B/1,872 B of archives.
After this operation, 14.3 kB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package linux-image-generic-hwe-16.04.
(Reading database ... 253011 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../linux-image-generic-hwe-16.04_4.15.0.22.23_amd64.deb ...
Unpacking linux-image-generic-hwe-16.04 (4.15.0.22.23) ...
Setting up linux-image-generic-hwe-16.04 (4.15.0.22.23) ...


Проверка номер две:

Дали наистина сървърът има обещаните параметри

4. Можете ли да разчитате на постоянна скорост на Интернет?

Опитайте да качите файл и да го сваляте по различно време и/или от различни места. Непостоянният или слаб резултат е признак за проблеми с Интернет връзката (Вашата или на сървъра)

ВАЖНО: Внимавайте да не прекалите с тестовете! Някои доставчици имат лимити на използвания трафик, а не само на скоростта! Прекалено дългите тестове могат дори да доведат до допълнителни суми в сметката Ви!

Примерен резултат при измерване скоростта на качване и сваляне на файл от сървъра:

root@MY-HOST:#~ scp 150MB.file root@VPS:/tmp/
root@vps's password:
150MB.file 100%  150MB  56.8MB/s   00:02
root@MY-HOST:#~scp root@VPS:/tmp/150MB.file .
root@vps's password:
150MB.file 100%  150MB  48.3MB/s   00:03 

5. Можете ли да разчитате на постоянна скорост на процесора?

Опитайте да компресирате файл от порядъка на 5 MB. Измерете времето, за което се извършва операцията. Повторете експеримента няколко пъти (в работни и почивни дни, в различни часове). Свалете файла и го архивирайте при Вас. Ако резултатите варират или са твърде слаби - нещо не е наред.

ВАЖНО: Внимавайте да не прекалите с тестовете! Повечето доставчици имат лимити на използваното процесорно време. Прекалено дългите тестове могат дори да доведат до допълнителни суми в сметката Ви!

Пример с тест на файл с големина 5 МB, който да се повтори няколко пъти през деня:

time bzip2 YourTestFile -9

real    0m2.026s
user    0m2.007s
sys     0m0.016s 

6. Дали дисковете ми са наред? Дали SSD дискът наистина е SSD?
Използвайте програма за тестване на диска. Дори и много бавни дискове имат сравнително добри скорости на копиране на файл. За сървърите е по-важен броя IOPS (дискови операции в секунда). Измерете го, например с fio. Твърдите дискове трябва да могат да покажат поне 100 IOPS. SSDtata - поне 5000, а най-добре - над 10 000.

ВАЖНО: Внимавайте да не прекалите с тестовете! Някои доставчици имат лимити на използваните дискови операции! Прекалено дългите тестове могат дори да доведат до допълнителни суми в сметката Ви!

root@VPS:#~ fio --randrepeat=1 --ioengine=libaio --direct=1 --gtod_reduce=1 --name=YOUR-TEST --filename=YOUR-TEST --bs=4k --iodepth=64 --size=5G --readwrite=randrw --rwmixread=50 --output-format=json --output=YOUR-TEST.json
След като командата приключи, да се сравнят резултатите в колони IOPS
"fio version" : "fio-2.2.10",
"timestamp" : 1503311160,
.............
    "read" : {
      "io_bytes" : 7867132,
      "bw" : 132238,
      "iops" : 33059.62,
.............
    "write" : {
       "io_bytes" : 2618628,
       "bw" : 44016,
       "iops" : 11004.12,

Сървърът Ви е с добри скорости? Честито!

Следва проверка за по-напреднали.

7. Дали сървърът ми не е много стар?

Като цяло, проверката за актуалност на сървърните компоненти е сравнително трудна. Проверете какъв модел е процесора и докога се е произвеждал. На сайтовете на производителите има обозначени дати, на които са пуснати процесорите. Обикновено те стигат на пазара 3-6 месеца по-късно. Сървърите имат нормален живот от около 3 години. Това дава приблизителна индикация.

root@VPS:#~ cat /proc/cpuinfo | grep -i 'model name' | head -n 1
model name    : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz

Според производителя:

Status Launched
Launch Date Q2'16

Към началото на Юни 2018та, този сървър е на възраст между 0 и 12-18 месеца.

Пример за стар процесор:

root@VPS:#~ cat /proc/cpuinfo | grep -i 'model name' | head -n 1
model name    : Intel(R) Xeon(R) CPU           L5630  @ 2.13GHz

Status Discontinued
Launch Date Q1'10

Внимание! Сървърът вероятно е втора употреба или просто е много стар. Производителят посочва дата от началото на 2010 г., възможно е вече да е на повече от 8 години! По-старите сървъри са по-податливи на аварии, възможно е изгаряне на компоненти от системата.

Надеждни облачни сървъри за бизнеса от AbsCloud

Ако имате въпроси не се колебайте да ни потърсите.
Екипът на AbsCloud ще Ви съдейства с безплатна консултация. Намерете правилното решение за Вашия бизнес сървър: Контакти

Тествайте Cloud сървърите на AbsCloud
без риск за бизнеса и парите Ви!

Често задавани въпроси