7 златни трика за проверка качеството на VPS сървър

01 / 04 / 2019
<p>7 златни трика за проверка качеството на VPS сървър</p>


Работите на VPS сървър, знаете за всички предимства на виртуалните сървъри, убедени сте че ще работите много по-добре от преди, обещали са Ви невероятна скорост и космически сървърни параметри, но дали наистина е така? 

Качеството на облачните сървъри може да се провери!

Ще Ви покажем няколко практически съвета, с които да опознаете повече VPS сървъра си и да прецените дали реално получавате това, за което плащате.

Да предоставяш сървъри на клиенти вече е лесно. Купуваш сървъри втора ръка, намираш приятел с добър Интернет и ги включваш. Разходите са минимални а приходите - прилични... Ако не искате да лъжете клиентите си, а да се предпазите от измами, следвайте нашите седем златни съвета:

Проверка номер едно:

Дали имам истински VPS сървър или само контейнер


(Важно: Контейнерните технологии не са лоши сами по себе си! Docker и други подобни технологии имат много предимства. Важното е да знаете какво ползвате) За да разберете дали имате истински VPS сървър или само контейнер, може да използвате следните проверки:


1. Можете ли да се свържете със сървъра като root? 

Прверете дали наистина потребителят Ви е root. Дали наистина ID на потребителя Ви е 0 (нула)? Дали можете да създадете файл в системна директория (например /sbin). Можете ли да я модифицирате?

Примерни команди и правилните отговори:

root@VPS:#~ whoami
root
root@VPS:#~ id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@VPS:#~ touch  /sbin/smalltest
root@VPS:#~ ls  /sbin/smalltest
/sbin/smalltest
root@VPS:#~ mv /sbin/fsck.msdos /tmp/
root@VPS:#~ mv /tmp/fsck.msdos /sbin/

Примерни отговори, показващи проблем:

root@VPS:#~ touch  /sbin/smalltest
touch: cannot touch '/sbin/smalltest': Permission denied

Този резултат показва, че Root всъщност не е истински root:

root@VPS:#~ id
uid=1001(root) gid=1001(root) groups=1001(root)


2. Можете ли да добавите SWAP към системата (от файл или от дял?)
Ако получите грешка от типа на: swapon: /tmp/SWAP: swapon failed: Operation not permitted
това означава, че сте на контейнер, а не на истински VPS сървър.

Пример за коректно добавяне на SWAP:

root@VPS:#~ free -m | grep Swap
Swap:             0           0           0
root@VPS:#~ dd if=/dev/zero OF=SWAP bs=1M count=10
dd: unrecognized operand ‘OF=SWAP’
Try 'dd --help' for more information.
root@VPS:#~ free -m | grep Swap
Swap:             0           0           0
root@VPS:#~  dd if=/dev/zero of=SWAP bs=1M count=10
10+0 records in
10+0 records out
10485760 bytes (10 MB, 10 MiB) copied, 0.0507022 s, 207 MB/s
root@VPS:#~ chmod 600 SWAP; mkswap SWAP
Setting up swapspace version 1, size = 10 MiB (10481664 bytes)
no label, UUID=a7c8bdba-b866-461b-8c38-8cb10528720e
root@VPS:#~ swapon SWAP
root@VPS:#~ free -m | grep Swap
Swap:             9           0           9
root@VPS:#~ swapoff SWAP

Пример за проблем:

root@VPS:#~ dd if=/dev/zero of=SWAP bs=1M count=10
10+0 records in
10+0 records out
10485760 bytes (10 MB, 10 MiB) copied, 0.00529951 s, 2.0 GB/s
root@VPS:#~ chmod 600 SWAP; mkswap SWAP
Setting up swapspace version 1, size = 10 MiB (10481664 bytes)
no label, UUID=0da12fe6-f65e-4fa5-9d2c-43913ae2f51e
root@VPS:#~ swapon SWAP
swapon: /root/SWAP: swapon failed: Operation not permitted


3. Можете ли да обновите ядрото?

Опитайте се да обновите системата и да сложите различно ядро (kernel). Ако системата не Ви позволява да го направите - значи не сте на VPS сървър.

Примерен резултат при неуспешно обновяване на ядрото:

E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?

Пример за успешно обновяване на ядрото:

Примера е за Ubuntu/Debian базирани дистрибуции

root@VPS:#~ apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 to upgrade, 0 to newly install, 0 to remove and 0 not to upgrade.


root@VPS:#~ apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 to upgrade, 0 to newly install, 0 to remove and 0 not to upgrade.


root@VPS:#~ apt-get install linux-image-generic-hwe-16.04
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed
  linux-image-generic-hwe-16.04
0 to upgrade, 1 to newly install, 0 to remove and 0 not to upgrade.
Need to get 0 B/1,872 B of archives.
After this operation, 14.3 kB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package linux-image-generic-hwe-16.04.
(Reading database ... 253011 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../linux-image-generic-hwe-16.04_4.15.0.22.23_amd64.deb ...
Unpacking linux-image-generic-hwe-16.04 (4.15.0.22.23) ...
Setting up linux-image-generic-hwe-16.04 (4.15.0.22.23) ...


Проверка номер две:

Дали наистина сървърът има обещаните параметри

4. Можете ли да разчитате на постоянна скорост на Интернет?

Опитайте да качите файл и да го сваляте по различно време и/или от различни места. Непостоянният или слаб резултат е признак за проблеми с Интернет връзката (Вашата или на сървъра)

ВАЖНО: Внимавайте да не прекалите с тестовете! Някои доставчици имат лимити на използвания трафик, а не само на скоростта! Прекалено дългите тестове могат дори да доведат до допълнителни суми в сметката Ви!

Примерен резултат при измерване скоростта на качване и сваляне на файл от сървъра:

root@MY-HOST:#~ scp 150MB.file root@VPS:/tmp/
root@vps's password:
150MB.file 100%  150MB  56.8MB/s   00:02
root@MY-HOST:#~scp root@VPS:/tmp/150MB.file .
root@vps's password:
150MB.file 100%  150MB  48.3MB/s   00:03 

5. Можете ли да разчитате на постоянна скорост на процесора?

Опитайте да компресирате файл от порядъка на 5 MB. Измерете времето, за което се извършва операцията. Повторете експеримента няколко пъти (в работни и почивни дни, в различни часове). Свалете файла и го архивирайте при Вас. Ако резултатите варират или са твърде слаби - нещо не е наред.

ВАЖНО: Внимавайте да не прекалите с тестовете! Повечето доставчици имат лимити на използваното процесорно време. Прекалено дългите тестове могат дори да доведат до допълнителни суми в сметката Ви!

Пример с тест на файл с големина 5 МB, който да се повтори няколко пъти през деня:

time bzip2 YourTestFile -9

real    0m2.026s
user    0m2.007s
sys     0m0.016s 

6. Дали дисковете ми са наред? Дали SSD дискът наистина е SSD?
Използвайте програма за тестване на диска. Дори и много бавни дискове имат сравнително добри скорости на копиране на файл. За сървърите е по-важен броя IOPS (дискови операции в секунда). Измерете го, например с fio. Твърдите дискове трябва да могат да покажат поне 100 IOPS. SSDtata - поне 5000, а най-добре - над 10 000.

ВАЖНО: Внимавайте да не прекалите с тестовете! Някои доставчици имат лимити на използваните дискови операции! Прекалено дългите тестове могат дори да доведат до допълнителни суми в сметката Ви!

root@VPS:#~ fio --randrepeat=1 --ioengine=libaio --direct=1 --gtod_reduce=1 --name=YOUR-TEST --filename=YOUR-TEST --bs=4k --iodepth=64 --size=5G --readwrite=randrw --rwmixread=50 --output-format=json --output=YOUR-TEST.json
След като командата приключи, да се сравнят резултатите в колони IOPS
"fio version" : "fio-2.2.10",
"timestamp" : 1503311160,
.............
    "read" : {
      "io_bytes" : 7867132,
      "bw" : 132238,
      "iops" : 33059.62,
.............
    "write" : {
       "io_bytes" : 2618628,
       "bw" : 44016,
       "iops" : 11004.12,

Сървърът Ви е с добри скорости? Честито!

Следва проверка за по-напреднали.

7. Дали сървърът ми не е много стар?

Като цяло, проверката за актуалност на сървърните компоненти е сравнително трудна. Проверете какъв модел е процесора и докога се е произвеждал. На сайтовете на производителите има обозначени дати, на които са пуснати процесорите. Обикновено те стигат на пазара 3-6 месеца по-късно. Сървърите имат нормален живот от около 3 години. Това дава приблизителна индикация.

root@VPS:#~ cat /proc/cpuinfo | grep -i 'model name' | head -n 1
model name    : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz

Според производителя:

Status Launched
Launch Date Q2'16

Към началото на Юни 2018та, този сървър е на възраст между 0 и 12-18 месеца.

Пример за стар процесор:

root@VPS:#~ cat /proc/cpuinfo | grep -i 'model name' | head -n 1
model name    : Intel(R) Xeon(R) CPU           L5630  @ 2.13GHz

Status Discontinued
Launch Date Q1'10

Внимание! Сървърът вероятно е втора употреба или просто е много стар. Производителят посочва дата от началото на 2010 г., възможно е вече да е на повече от 8 години! По-старите сървъри са по-податливи на аварии, възможно е изгаряне на компоненти от системта.

 

Ако имате въпроси не се колебайте да ни потърсите.
Екипът на Абиликс Софт ще Ви съдейства с безплатна консултация. Намерете правилното решение за Вашия бизнес сървър: Контакти