Cloud VPS Решения за

ERP и CRM системи

  Контролен панел

  Отделен сървър за база данни

  Гарантирани ресурси

  Неограничен трафик

  24/7 мониторинг

  99.9% гаранция за uptime



Планове за ERP и CRM системи
 
 
 
 
 
 


.
i Доп. сървъри за скалиране
i Вкл. Windows Server лиценз
i Контролен панел
i Собствен мониторинг
i Бр. пълни архиви за 1 м.
i MS SQL server license
i App Servers (бр.)
i Обем бази данни (GB)
i Отделен сървър за база данни
i Сървъри (Load Balancer)
i Сървър за авт. внедряване
от . *Посочените цени са с включен ДДС *Посочените характеристики са максимални
14
15
от 235.75 лв./месец*
1
платено
30
40
от 358.7 лв./месец*
1
платено
30
платено
90
от 559.49 лв./месец*
6
платено
30
платено
2
220
от 856.15 лв./месец*
24
платено
30
платено
20
635
от 1487.83 лв./месец*
платено
30
платено
 
Доп. сървъри за скалиране
Вкл. Windows Server лиценз
Контролен панел
Собствен мониторинг
Бр. пълни архиви за 1 м.
MS SQL server license
App Servers (бр.)
Обем бази данни (GB)
Отделен сървър за база данни
Сървъри (Load Balancer)
Сървър за авт. внедряване
14
15
235.75 лв./месец*

Доп. сървъри за скалиране
Вкл. Windows Server лиценз
Контролен панел
Собствен мониторинг
Бр. пълни архиви за 1 м.
MS SQL server license
App Servers (бр.)
Обем бази данни (GB)
Отделен сървър за база данни
Сървъри (Load Balancer)
Сървър за авт. внедряване
1
платено
30
40
358.7 лв./месец*

Доп. сървъри за скалиране
Вкл. Windows Server лиценз
Контролен панел
Собствен мониторинг
Бр. пълни архиви за 1 м.
MS SQL server license
App Servers (бр.)
Обем бази данни (GB)
Отделен сървър за база данни
Сървъри (Load Balancer)
Сървър за авт. внедряване
1
платено
30
платено
90
559.49 лв./месец*

Доп. сървъри за скалиране
Вкл. Windows Server лиценз
Контролен панел
Собствен мониторинг
Бр. пълни архиви за 1 м.
MS SQL server license
App Servers (бр.)
Обем бази данни (GB)
Отделен сървър за база данни
Сървъри (Load Balancer)
Сървър за авт. внедряване
6
платено
30
платено
2
220
856.15 лв./месец*

Доп. сървъри за скалиране
Вкл. Windows Server лиценз
Контролен панел
Собствен мониторинг
Бр. пълни архиви за 1 м.
MS SQL server license
App Servers (бр.)
Обем бази данни (GB)
Отделен сървър за база данни
Сървъри (Load Balancer)
Сървър за авт. внедряване
24
платено
30
платено
20
635
1487.83 лв./месец*

Доп. сървъри за скалиране
Вкл. Windows Server лиценз
Контролен панел
Собствен мониторинг
Бр. пълни архиви за 1 м.
MS SQL server license
App Servers (бр.)
Обем бази данни (GB)
Отделен сървър за база данни
Сървъри (Load Balancer)
Сървър за авт. внедряване
платено
30
платено
 

Сравнете Плановете