ИТ одит<p>ИТ одит</p>

С ИТ одит от Абиликс Софт няма да получите сертификати, нито грамоти и медали. Целта на одита е:

  • да получите независима оценка на технологичното състояние на Вашата компания
  • да сте наясно с дигиталните възможности, с които разполагате
  • да сте запознати с дигиталните заплахи, пред които сте уязвими
  • да имате препоръчани мерки, с които да реагирате

 

Може да заявите одит на ИТ структурите във Вашата компания. Нашият екип ще направи нужните проверки, за да анализира и оцени ефективността на изградената ИТ инфраструктура, нивото на сигурност и уязвимост от вътрешни и външни източници.

 

Ще изготвим подробен доклад и препоръки за подобрение.

В зависимост от предпочитанията и настоящата ИТ структурата в организацията Ви, обхватът на одита може да включва множество проверки и етапи обобщени като: 

• Анализ на работните станции
• Анализ на мрежовата инфраструктура
• Анализ на сървърната инфраструктура
• Проверки за уязвимост

 

Според Вашите нужди ще предложим гъвкави възможности за дистанционно провеждане на одита, одит на място или комбинация от двете. След приключване на ИТ одит ще получите подробен доклад, набелязани проблеми и препоръки за тяхното разрешаване.

 

Потърсете екипът на Абиликс Софт за професионална Консултация за Вашите сървърни нужди.

Разгледайте Препоръки от наши клиенти и се свържете се с нас за повече информация: Контакти 

Последно от блога