Cloud VPS Решения за

Пощенски Сървър

  Миграция на поща

  SPAM защита (SPAM филтър)

  Индивидулани SPAM найстройки

  Проверка за блеклистване

  Пренасочване между акаунти

  Пренасочване към външни адресиПланове за Пощенски Сървър
 
 
 
 
 
 


.
i Миграция на поща
i SPAM защита (SPAM филтър)
i Индивидулани SPAM найстройки
i Проверка за блеклистване
i Пренасочване между акаунти
i Пренасочване към външни адреси
i Бр. пощенски домейни
i Бр. пощенски кутии
i Бр. имейли на час
i Активна защита от Blacklist
i Антивирусна програма на сървър
от . *Посочените цени са с включен ДДС *Посочените характеристики са максимални
25
100
1500
от 235.75 лв./месец*
75
300
2500
от 358.7 лв./месец*
125
500
3000
от 559.49 лв./месец*
200
800
3500
от 856.15 лв./месец*
250
1000
5000
от 1487.83 лв./месец*
 
Миграция на поща
SPAM защита (SPAM филтър)
Индивидулани SPAM найстройки
Проверка за блеклистване
Пренасочване между акаунти
Пренасочване към външни адреси
Бр. пощенски домейни
Бр. пощенски кутии
Бр. имейли на час
Активна защита от Blacklist
Антивирусна програма на сървър
25
100
1500
235.75 лв./месец*

Миграция на поща
SPAM защита (SPAM филтър)
Индивидулани SPAM найстройки
Проверка за блеклистване
Пренасочване между акаунти
Пренасочване към външни адреси
Бр. пощенски домейни
Бр. пощенски кутии
Бр. имейли на час
Активна защита от Blacklist
Антивирусна програма на сървър
75
300
2500
358.7 лв./месец*

Миграция на поща
SPAM защита (SPAM филтър)
Индивидулани SPAM найстройки
Проверка за блеклистване
Пренасочване между акаунти
Пренасочване към външни адреси
Бр. пощенски домейни
Бр. пощенски кутии
Бр. имейли на час
Активна защита от Blacklist
Антивирусна програма на сървър
125
500
3000
559.49 лв./месец*

Миграция на поща
SPAM защита (SPAM филтър)
Индивидулани SPAM найстройки
Проверка за блеклистване
Пренасочване между акаунти
Пренасочване към външни адреси
Бр. пощенски домейни
Бр. пощенски кутии
Бр. имейли на час
Активна защита от Blacklist
Антивирусна програма на сървър
200
800
3500
856.15 лв./месец*

Миграция на поща
SPAM защита (SPAM филтър)
Индивидулани SPAM найстройки
Проверка за блеклистване
Пренасочване между акаунти
Пренасочване към външни адреси
Бр. пощенски домейни
Бр. пощенски кутии
Бр. имейли на час
Активна защита от Blacklist
Антивирусна програма на сървър
250
1000
5000
1487.83 лв./месец*

Миграция на поща
SPAM защита (SPAM филтър)
Индивидулани SPAM найстройки
Проверка за блеклистване
Пренасочване между акаунти
Пренасочване към външни адреси
Бр. пощенски домейни
Бр. пощенски кутии
Бр. имейли на час
Активна защита от Blacklist
Антивирусна програма на сървър
 

Сравнете Плановете