Cloud сървър или сървър в офиса?

Сървър в офиса или Cloud сървър?



Сървър в офиса или Cloud сървър?


Сървър в офиса или Cloud сървър
Кое е правилното решение?


Повечето собственици и мениджъри на среден и голям бизнес, имат нужда от надежден сървър за своите софтуерни системи и служебни файлове. Защитата и сигурността на бизнес информацията е от ключово значение за всяка организация. Важна задача пред всеки собственик на бизнес е да се предпази от злонамерени конкуренти, хакерски атаки или от коварните вируси, които ежедневно пълнят електронните пощи на служителите им.

Без значение дали имате само онлайн бизнес или редица търговски обекти, избора на сървър е важен момент. Той може да Ви осигури бърз работен процес и защита на данните, или редовно главоболие и безкрайни разходи.

Повечето млади компании са запознати с предимствата на Облачния сървър и доверяват развитието на бизнеса си на модерните технологии, докато все още голям брой фирми продължават да предпочитат сървър в офиса, пренебрегвайки недостатъците. Но дали Cloud VPS е най-доброто решение или съществуват случаи, при които физическият сървър в офиса е по-добрия вариант? Това ще стане ясно след като разгледаме предимствата и недостатъците на двете сървърни решения.

 

Сървър в офиса – предимства и недостатъци

Предимството на собствен сървър в офиса е възможността да се изгради самостоятелна ИТ инфраструктура с вътрешни правила и контрол на ресурсите. Локалният сървър дава възможност за физически контрол върху самото устройство и данните на него. Много от големите компании в страната успяват да отговорят на нужните изисквания и въпреки високия разход поддържат собствено сървърно помещение, вярвайки, че щом сървъра е вътре в офиса, нищо лошо не може да се случи. Най-честата грешка, която допускат в този момент е, че не си задават следните критични въпроси:
- Наистина ли данните ми са сигурно защитени?
- Какви ще са загубите, ако Интернета или тока спре за един час? А за един ден?
- Мога ли и колко дълго ще отнеме възстановяването при бедствия, пожар или наводнение?
- Имам ли план в случай на кражба?
- Колко често ще трябва да обновявам сървъра?

Покупката на качествен сървър е едва началото:
- Необходимо е обособено помещение или стая за сървърното оборудване. 
- Да се осигури контролиран достъп до помещението, резервни източници на електрозахранване, резервен Интернет, надеждна климатизация.
- Квалифициран персонал, който да настройва и поддържа сървъра и системите, които работят на него, за да отговаря на изискванията на Вашата компания.
- Трудната предсказуемост – достатъчен или не ще е сървъра, който купих.

Всичко това води до големи първоначални инвестиции и постоянни разходи за поддръжка, които не са били предвидени в началото. В случай на авария, дефектно оборудване, софтуерен проблем, профилактики, спиране на ток или интернет, води до прекъсване работата на фирмата и големи загуби.

 

Cloud сървър – предимства и недостатъци

Облачният сървър е виртуален ресурс от сървърни параметри, който се предоставя според нуждите на конкретния бизнес и се резервира единствено за съответната компания. Фирмите избират външен доставчик на облачни услуги, който да предостави сървърния ресурс за техните проекти и да гарантира тяхната бързина и сигурност. 

Основните предимства при използването на Облачен сървър са:
- Бърз старт, без скъпи първоначални инвестиции
- Без ангажименти за сървърно помещение
- Възможност за Cloud сървър с включена поддръжка и администрация. Така няма да имате нужда от назначаване на квалифицирани специалисти във Вашата компания
- Хардуерна независимост. Поддръжката и обновяването на хардуера е отговорност на фирмата доставчик
- Гаранция за работа на сървъра без прекъсване. (Внимателно проверете условията)
- Надежден архив и бързо възстановяване от резервни копия. (Внимателно проверете условията)
- Гъвкавост, бързо добавяне на ресурс при необходимост
- Плащате месечна такса само за това, което ползвате

Единственият недостатък, ако може да се приеме за такъв е, че нямате физически достъп до сървъра.

 

Предимствата на облачен сървър за Вашия бизнес

 

Възможностите, които облачните технологии предоставят на бизнеса са наистина много и са отличен помощник в дигиталната трансформация на всяка компания. Екипът на AbsCloud са едни от професионалистите в облачните услуги и са готови да Ви изготвят анализ и индивидуално предложение.

Потърсете ни за консултация и издигнете бизнеса си на ново ниво с AbsCloud - Вашия надежден Cloud партньор: Контакти

 

Тествайте Cloud сървърите на AbsCloud
без риск за бизнеса и парите Ви!

Често задавани въпроси