Файлов сървър<p>Файлов сървър</p>

Защитен файлов сървър за Вашия офис с максимална сигурност на данните

Организирайте работния процес във Вашия офис, така че всички да работят спокойно на компютрите си, а Вие да сте сигурни, че фирмените данни са достъпни само от когото трябва и са защитени от кражба, загуба и криптовируси. Абиликс Софт предлага изграждането на професионален файлов сървър в облака за индивидуалните нужди на всяка организация.

 

Пълен синхрон в ежедневната работа

Файлов сървър от AbsCloud - сигурност и защита за Вашите данни

 

Какво е файлов сървър (file server)

С разрастването на всяка компания и увеличаване на нейния персонал, се създава необходимостта от сътрудничество между различните отдели във фирмата. Ежедневната работа води до необходимост от обмен на служебни файлове и информация, което поражда нуждата от файлов сървър.

 

Файловият сървър предоставя среда за общо ползване от отделните устройства в дадена мрежа. На него могат да работят различни програми и софтуерни приложения, както и да се ползва за обработка и съхранение на информация. Сървърите са проектирани да работят, без да спират, да предоставят достъпност на данните с предварително зададени права и да съхраняват информацията с максимално ниво на сигурност. Връзката с файловия сървър се осъществява посредством локална мрежа или Интернет.

 

Приложение на файловите сървъри

Най-честото приложение на файлов сървър в една фирма е за съхранение и споделяне на файлове, които са необходими на повече от един служител. Съхранението на работни файлове не на локален компютър, а на специализиран файлов сървър позволява:

- да имате отдалечен достъп до файловете от различни устройства

- да се задават различни права за работа с директории, папки и файлове

- контролирано споделяне на файлове (file sharing)

- позволява работа на няколко служителя с един файл, като всеки следващ винаги работи с последната версия на файла

- за да се защитят фирмените данни от загуба, кражба, криптиране и вируси

 

Управление на файлов сървър

Правилните настройки и конфигурации на файловия сървър позволяват да се създават и управляват потребителски групи, както и отделни потребители с различни права на достъп. Всяка организация е уникална със своята структура, затова Cloud услугата файлов сървър на Абиликс Софт дава възможността за индивидуални настройки:

- до кои папки и файлове да има достъп

- кои файлове могат да се виждат, но не и да се отварят

- кои файлове могат да се отварят, но не и да се редактират

- за кои папки и файлове е разрешено копиране, принтиране, изтриване и т.н.

 

Какво представлява Cloud услугата файлов сървър от Абиликс Софт?

 

Професионално изграден файлов сървър, без инвестиции в хардуер
Използвате индивидуален Cloud VPS сървър с поддръжка, не се налага да мислите за инвестиции в оборудване

Ежедневен пълен архив
Ежедневния бекъп дава възможност за възстановяване на информацията от по-старо копие на сървъра до 2 години назад.

Без риск от загуба на информацията
Данните са защитени дори при умишлена или неволна човешка грешка, хакерски атаки и вируси.

Без страх от криптиране на файловете с криптовирус.
Специално разработена система от Абиликс Софт следи за заразяване с криптовирус, а редовното архивиране гарантира възстановяването на всички заразени или криптирани файлове.

Системна администрация на сървъра изцяло от Абиликс Софт
Специалистите на Abilix Soft се грижат за безотказната работа на Вашия сървър.

Персонализиран достъп и права
Инсталиране, настройване и обучение за работа. Възможност за създаване и управлявление на потребителски групи, както и отделни потребители с различни права на достъп.

Гъвкаво управление
Работа на Managed VPS сървър с висока продуктивност - използвате сървърни параметри и ресурс, заделени единствено за Вас, с възможност за промяна по всяко време.

Високо ниво на сигурност
Гарантирана защита и поверителност на личните данни и фирмената информация, с редица предимства към изискванията на GDPR.

 

Комбинирайте сигурността на файловия сървър с високата производителност на облачните технологии. Потърсете ни още сега: Контакти

Последно от блога