AbsCloud - Подобряване на производствения капацитет
 

EU ПроектКлиенти, които ни се довериха


Европейски проект

 

Фирма "АБИЛИКС СОФТ” ООД

подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0164-С01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в АБИЛИКС СОФТ ООД”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на предприятието. Тя ще бъде осъществена чрез постигане на следните специфични цели - повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на фирмата.

Общата стойност на проекта е 367 600,00 лв., от които 218 722,00 лв. европейско и 38 598,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 04.02.2020г. и е с продължителност 12 месеца.

 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

04.03.2020г. 
"Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ДМА както следва:
1. Изчислителен клъстер с висока честота на процесорните ядра (1бр.)
2. Клъстер за обща употреба с унифициран достъп до паметта (1бр.)
3. Мрежово Оборудване Клъстери - гр. София (1бр.) "

Може да изтеглите посочената документация.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

06.08.2020г. 
"Документи по процедура „избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ДМА както следва:
1. Клъстер за обща употреба с висок брой процесорни ядра (1бр.)
2. Клъстер с дискова подсистема с висок капацитет (1бр.)
3. Мрежово Оборудване Клъстери - гр. Монтана (1бр.)" .

Може да изтеглите посочената документация.

Безплатна консултация
Търсите подходящо cloud решение, облачен сървър или услуга, но не сте сигурни как да започнете? Потърсете нашите IT експерти, които с удоволствие ще помогнат!

Свържете се с ИТ експертите от AbsCloud


Моля, попълнете тази кратка форма, за да можем да се свържем с Вас възможно най-скоро.Отзиви от клиенти
Тествайте Cloud сървърите на AbsCloud
без риск за бизнеса и парите Ви!