Личен администратор

Личен системен администратор от Абиликс Софт.

Точно така - всеки клиент на abscloud.eu получава контакт с личен системен администратор. Обслужването на клиентите ни не приключва с предоставяне на достъп до виртуалния сървър, нито с възможността да се свържат с денонощната ни поддръжка. Грижата за клиентите ни продължава всеки ден.

Системният администратор е служител на Абиликс Софт, който работи с персонална грижа към Вашия Cloud виртуален сървър:
- следи безпроблемната работа и физическите показатели на сървъра
- наблюдава за натоварване на мощностите и използваните сървърни ресурси
- следи изпълняваните процеси на сървъра
- следи за потенциални заплахи и хакерски атаки
- реагира бързо, без да се допуска срив в системата

 

Персоналната администрация заедно със системите ни за Сигурност и сървърен Мониторинг, успяват да осигурят за всички клиенти 99,9% uptime - безотказност на облачните сървъри. Така повечето потенциални аварии биват своевременно предотвратявани и отстраняването им не причинява прекъсване, нито влошаване в работата на клиентските сървъри.

 

Като клиент на Абиликс Софт, получавате уникалното право на персонален системен администратор. Той може да реагира дори и при най-малки признаци на опити за пробив в сигурността, умишлено претоварване на трафика или целенасочени хакерски атаки към Вашия сървър. Благодарение на професионалния мониторинг, имаме възможността за бърза реакция. Така защитаваме сървъра, без дори да разберете, че се случва нещо.

Последно от блога