Препоръка от MKS spedition за облачните услуги на AbsCloud.euОтзив от MKS Spedition & Logistics


Ето какво споделят нашите клиенти от MKS Spedition & Logistics за услугите които предлагаме и работата с нашия екип.

MKS Spedition & Logistics

С настоящата референция "МКС" ЕООД изразява своята висока оценка за работата на "AbsCloud ЕООД" по повод внедряването и текущата поддръжка на софтуерна система за управление на процесите, която обхваща всички основни процеси във фирмената дейност по приемането, анализирането, остойностяването, документирането и изпълнението на запитвания и поръчки от наши клиенти.

 

МКС ЕООД е фирма, предлагаща транспортни, спедиторски и логистични услуги в национално и международно съобщение в комбинации от всички видове транспорт, естеството на които налага работа с много широк кръг местни и чуждестранни клиенти, партньори и подизпълнители.

 

За нуждите на нашата дейност "AbsCloud" ООД разработи система за управление на процесите изцяло персонализирана спрямо нашите потребности и изисквания относно модулност, гъвкавост, интергративност, и сигурност на достъпа до системата от всичките ни офиси.

 

Екипът на фирмата доказа своя професионализъм във всеки от етапите на изпълнение на поетите ангажименти по договора. Проявиха нужното внимание и проведоха задълбочени анализи в етапа на проучване, с което гарантираха изготвянето на коректно техническо задание. Разработиха софтуера в срок. Оказаха ни пълно съдействие в етапа на внедряване на системата. Текущата поддръжка е своевременна и качествена. Доказаха конфиденциалност и отговорност спрямо предоставената им вътрешнофирмена информация.

 

Ние от "МКС" ЕООД препоръчваме "AbsCloud ООД" като компетентен, надежден и коректен бизнес партньор.


MKS Spedition & Logistics
Тествайте Cloud сървърите на AbsCloud
без риск за бизнеса и парите Ви!


Често задавани въпроси