Cloud услуги - Обработка на лични данни
 

Лични данни

AbsCloud е регистриран администратор на лични данни.
Спазваме стриктна политика при работа и съхранение на Вашите данни.Клиенти, които ни се довериха


Въз основа на изискванията по GDPR и правото ни да събираме и обработваме лични данни, молим да се запознаете с условията и процеса на използване на данните.

 

1. Цел на работа с лични данни
AbsCloud използва предоставените лични данни за извършване на регламентираната си дейност по предоставяне на фирмените услуги и за изпълнение на маркетинговите и рекламни цели на фирмата.

 

2. Начини на събиране на лични данни
AbsCloud обработва лични данни, които са предоставени единствено, чрез изричното съгласие на лицето.  Данните се предоставят доброволно в интернет страницата на фирмата, на места с ясно посочено пояснение за целта, с която се изискват данните, като абонамент за електронен бюлетин и заявка за анализ. Данни се предоставят и на хартиени носители при сключване на договори с наши клиенти.

 

3. Как ще бъдат използвани предоставените лични данни
Предоставените лични данни се използват единствено за изготвянето на персонализирани електронни съобщения и индивидуални оферти, издаване на фактури и уведомления, касаещи дейността и услугите предлагани от AbsCloud.

 

4. Срок на съхранение
AbsCloud съхранява събраните лични данни както следва:
- За лица без договорни отношения: до 3 години.
- За лица с договорни отношения: до 3 години след прекратяване на договорните отношения.
След изтичане на посочения срок, данните се изтриват.

 

5. Права на лицето
Всяко лице предоставило лични данни на AbsCloud, има следните права:
- Във всеки един момент да заяви промяна на предоставените данни
- Във всеки един момент да заяви, че не желае данните му да бъдат обработвани повече.
- Позовавайки се на „правото да бъдеш забравен" – данните за лицето да бъдат трайно изтрити.

 

6. Съхранение, контрол и мерки за сигурност 
AbsCloud събира, обработва и се грижи добросъвестно и законосъобразно за предоставените лични данни и спазва политика за поверителност на информацията. AbsCloud непредоставя и не препродава събраните лични данни на трети страни. Предоставените лични данни се съхраняват електронно, записани върху технически носители на фирмата, а всички физическите документи, съдържащи лични данни са заключени.

 

Взети са следните мерки за ограничаване на достъпа до данните и гарантирането на тяхната сигурност:

Процедурите за сигурност на всички сървъри на AbsCloud включват ежедневно архивиране и бекъп на данните, което гарантира, че данните няма да се изтрият или загубят. Внедрени са различни нива на защита, които следят и се грижат за неприкосновеността и сигурността на данните.

 

Местоположение и достъп до сървърите и данните на тях:

- Всички наши сървъри се намират в специализирани сгради с физическа охрана
- Физическият достъп до сървърите се следи и контролира с видеонаблюдение
- Достъпа до сървърните помещения се регулира с електронна система за контрол на достъпа и класически механични ключалки
- Физическият достъп до сървърите е възможен само за упълномощени служители, след одобрение от отговорник. За всяко отключване на сървърен шкаф има одобрение от поне двама души.

 

Специално разработените системи на AbsCloud Ви дават още повече сигурност:

- Административният достъп до Вашите сървъри е защитен едновременно с парола и поне 2048 битов ключ.
- Всяко действие по администриране на сървъра, може да бъде проследено в пълни детайли (записваме всеки натиснат клавиш).
- Сървърите за архивиране и аварийно възстановяване (Backup & Disaster Recovery) са в отделен дейта център, на повече от 300 км. от основния, в друга земетръсна зона и обслужвани от друго ЕРП.
- Гарантирана работа и достъп до данните, дори при авария в захранването, чрез двойни захранвания, UPS системи и генератори.
- Гарантирана работа и достъп до данните, дори при прекъсване на интернет връзката, чрез множество независими Интернет доставчици.

 

Информираност и уведомяване при нарушение

Системите за сървърен мониторинг на AbsCloud следят в реално време поведението на сървъра и работните процеси. Това ни позволява да засичаме най-различни опити за компрометиране на сървъра Ви и да предприемем превантивни насрещни действия. Така бивате незабавно уведомени за случващото се. Връзката с виртуалния сървър е криптирана чрез SSL сертификат, което Ви предпазва от подслушване на комуникацията.

 

Процедура при нарушение в сигурността

При установяване на нарушение в сигурността на предоставените лични и фирмени данни, кражба или изтичане на информация, AbsCloud се задължава да уведоми незабавно всички потърпевши. Задължението за уведомяване на лицата отпада, ако са взети и изпълнени достатъчно мерки за недостъпност на данните.

 

Запознайте се с общите условия на AbsCloud
Общи условия

Безплатна консултация
Търсите подходящо cloud решение, облачен сървър или услуга, но не сте сигурни как да започнете? Потърсете нашите IT експерти, които с удоволствие ще помогнат!

Свържете се с ИТ експертите от AbsCloud


Моля, попълнете тази кратка форма, за да можем да се свържем с Вас възможно най-скоро.Отзиви от клиенти
Тествайте Cloud сървърите на AbsCloud
без риск за бизнеса и парите Ви!