Приложение 1

Приложение 1

Приложение №1

 

Приложение “Цени и сървърни точки”
 

 

Параметър (мерна единица) Точки за единица        
Процесорно ядро (броя) 20
Процесорно време (минути/ден)  0.020 
Ram  (MB) 0.015
NVMe  (Gb) 1.2
HDD  (Gb) 0.3  
IPv4  адреси 3
Сървър (брой) 14
Internet ( Mbps ) 0.2
Трафик ( TB ) 10


 

VPS сървър с разширена поддръжка - пакет Тропо Клауд

Tropo Cloud
Параметър Минимум Максимум
Процесор (броя ядра) 2 3
Процесор ( минути/ден) 700 1282
Ram (MB) 1024 3104
NVMe (Gb) 0 25
HDD (Gb) 0 115
IPv4 адреси 1 2
Сървъри 1 1
Internet ( Mbps) 50 75
Сървърни точки:  131
Месечна такса (в лева, с ДДС):  140,30 лв.


 

VPS сървър с разширена поддръжка - пакет Страто Клауд

Strato Cloud
Параметър Минимум Максимум
Процесор (броя ядра) 3 5
Процесор ( минути/ден) 1300 2364
Ram (MB) 2048 6112
NVMe (Gb) 10 60
HDD (Gb) 20 220
IPv4 адреси 1 2
Сървъри 1 1
Internet ( Mbps) 75 125
Сървърни точки:  227
Месечна такса (в лева, с ДДС):  223 лв.


 

VPS сървър с разширена поддръжка - пакет Нео Клауд

Neo Cloud
Параметър Минимум Максимум
Процесор (броя ядра) 3 6
Процесор ( минути/ден) 1650 2900
Ram (MB) 2048 8192
NVMe (Gb) 15 80
HDD (Gb) 35 300
IPv4 адреси 1 3
Сървъри 1 2
Internet ( Mbps) 100 175
Сървърни точки:  300
Месечна такса (в лева, с ДДС):  294 лв.


 

VPS сървър с разширена поддръжка - пакет Мезо Клауд

Meso Cloud
Параметър Минимум Максимум
Процесор (броя ядра) 4 7
Процесор ( минути/ден) 2000 4078
Ram (MB) 4096 10848
NVMe (Gb) 20 105
HDD (Gb) 50 385
IPv4 адреси 1 5
Сървъри 1 2
Internet ( Mbps) 100 200
Сървърни точки:  376
Месечна такса (в лева, с ДДС):  339 лв.


 

VPS сървър с разширена поддръжка - пакет Екзо Клауд

Exo Cloud
Параметър Минимум Максимум
Процесор (броя ядра) 6 10
Процесор ( минути/ден) 3500 10442
Ram (MB) 6144 20704
NVMe (Gb) 30 210
HDD (Gb) 60 785
IPv4 адреси 2 8
Сървъри 2 3
Internet ( Mbps) 200 1000
Сървърни точки:  629
Месечна такса (в лева, с ДДС):  529 лв.


 

VPS сървър с разширена поддръжка - пакет Йоно Клауд

Iono Cloud
Параметър Минимум Максимум
Процесор (броя ядра) 6 25
Процесор ( минути/ден) 3500 26500
Ram (MB) 6144 41984
NVMe (Gb) 30 470
HDD (Gb) 80 1700
IPv4 адреси 2 8
Сървъри 2 7
Internet ( Mbps) 350 1500
Сървърни точки:  1050
Месечна такса (в лева, с ДДС):  864 лв.


 

VPS сървър с разширена поддръжка - пакет Уни Клауд

Uni Cloud
Параметър Минимум Максимум
Процесор (броя ядра) 6 75
Процесор ( минути/ден) 3500 79500
Ram (MB) 6144 102400
NVMe (Gb) 30 1300
HDD (Gb) 80 5200
IPv4 адреси 2 37
Сървъри 2 25
Internet ( Mbps) 350 8000
Сървърни точки:  2000
Месечна такса (в лева, с ДДС):  1645 лв.


 

Допълнителни услуги

Услуга

Мярка

Цена в лв с ДДС

Допълнителна услуга - Планова операция 

Започнат час:

123

Допълнителна услуга - Спешна операция

Започнат час:

245

Използване на Microsoft лицензи

Брой:

По договаряне

 

Приложение №2

Поддръжка и допълнителни услуги

 

Общи условия на Абиликс Софт
Общи условия

* Последна актуализация на 10.12.2021г.

Нашите клиенти за нас